Domov > Výstava > Obsah
Aké technológie sterilizácie potravín
May 10, 2016

čojedlo sterilizácieTechnológia


1,najčastejšieHigh-teplota sterilizácie---
2,bežne používané vžiarenieSterilizácia---cesnak
3, hypertonickéSterilizácia---nakladané,kandizované, použitiehypertonickédehydratácia
4,vysokáPHhodnota---Sterilizáciakyselina, peroxid vodíka,Vortex, chlórnan sodnýdezinfekčný prostriedok
5,HPP----novéTechnológia,zriedkavo používané
6, ultrazvukovéSterilizácia----laboratóriáriešeniesmaléPočet vzoriek
7,ozónSterilizácia---uzavretom prostredí